SVT Rapport och klimatet


När man tittar på SVT Rapport kommer det ofta reportage från olika ställen i världen där det varit
extra varmt, våldsamma bränder, mycket nederbörd, översvämmningar och stormar. Det här skall tydligen
bero på klimatförändringarna. Dessutom är det mycket inslag om hur det går att uppfylla vissa klimatmål,
som skall nås 2030 och 2045.

Jag kommer ihåg en julafton i slutet av 50-talet när det inte var någon snö på marken. Jag kommer också ihåg
att det brukade vara töväder på vinterlovet i slutet av februari (Göteborg). Vintrarna har blivit lite kortare,
men jag upplever inte att det blivit någon våldsam förändring på dessa 70 år.

Jag uppfattar SVT:s rapportering om klimatet, som ytlig. Man skulle t.ex. kunna presentera ett program i vetenskapens
värld, där man behandlar klimatförändringarna mer vetenskapligt (t.ex visa kurvor, med tillhörande kommentarer, glöm
inte Milankovic-cyklerna).

I alternativ-media kan man hitta uppfattningen att klimatalarmismen är världens bluff. Varför inte ordna en debatt
där alla fakta kan redovisas, så att tittarna kan bilda sig en egen uppfattning.

Dan Nilsson