EU-valetTyvärr har EU utvecklats till att bli alltmer maktfullkommligt. EU bötfäller och sanktionerar
länder, som försöker hävda sin egen nationella bestämmanderätt.

EU skall vara nationernas Europa. EU skall stödja de olika medlemsländernas språk och kultur.
EU skall inte utvecklas till Europas Förenta Stater med imperialistiska ambitioner.

Det är naturligtvis så att Trygghetspartiet inte kommer att få några mandat i EU-valet. En röst på
Trygghetspartiet kan kanske istället fungera som en protest mot de befintliga partierna.
Tanken med att ställa upp i valet är att göra reklam för Trygghetspartiet och att deklarera vårt
ställningstagande i EU-frågan. Trygghetspartiet skall i första hand verka i kommunerna och bidra till
att pensionärernas intressen blir beaktade. Vi vill också stimulera personer att starta upp kommun-
avdelningar och hemsidor i sina hemkommuner.

I Halmstad visar engagemanget kring koloss-hotellet på Österskans att det finns underlag för alternativa
partier, som tänker annorlunda än partieliterna i de etablerade partierna.

Om du vill rösta på Trygghetspartiet tag en blank valsedel och skriv "TRYGGHETSPARTIET" på valsedeln.