Varför har elpriset ökat så kraftigt?


1985 stängdes reaktor 1 i Oskarshamn.
1999 stängdes den ena reaktorn i Barsebäck.
2005 stängdes den andra reaktorn i Barsebäck.
2017 stängdes reaktor 2 i Oskarshamn.
2019 stängdes reaktor 2 i Ringhals.
2020 stängdes reaktor 1 i Ringhals.

I augusti 2022 lyckades man att bränna upp elelementen i tryckhållaren
på reaktor 4 i Ringhals. Därmed började vi närma oss gränsen där elproduktionen
kan möta efterfrågan. Nu börjar priset variera kraftigt beroende på hur mycket det blåser.
Eftersom vi är ihopkopplade via elkablar med våra grannländer driver dessa länders högre
prisnivå också upp elpriset framför allt i elområde 4.

Det är inte bara produktionskostnaden, som bestämmer elkostnaden. Rörlig överföringsavgift,
fast elnätsavgift, energiskatt och slutligen moms på alltihop tillkommer. För många, som
enbart har hushållsel kan denna kostnad vara större än produktionskostnaden för elen.

Det sägs att vindkraftverken har dålig lönsamhet. När det blåser får man dåligt betalt för
strömmen och när det inte blåser (och priset är högt) har man ingenting att sälja.

Att bygga ny kärnkraft tar lång tid (10 år) och dessutom måsta man bygga upp kompetensen.
Idag (juli 2023) har de kärnkraftsnegativa partierna enligt opinionsundersökningarna majoritet.
Därför kan vi nog räkna med att de höga elpriserna kommer att bestå.
En del av inflationen idag har sin orsak i de ökande elpriserna. Vi får helt enkelt räkna med
en sänkning av standarden. Om man går efter opinionsundersökningen kanske en majoritet av väljarna
tycker att det är en acceptabel konsekvens för att minska kärnkraftsberoendet.

Det som avgör kärnkraftens framtid är hur väljarna röstar.

Dan Nilsson