Varför är bostäderna så dyra?


Enligt Andreas Cervenka i boken "Girig-Sverige" skulle en Big Mac kosta 240 kr om priset hade
följt prisutvecklingen på bostäder. Boken är utgiven 2022 och en Big Mac kostade i juni 2023 45kr.

Varför har priserna på bostäder ökat så kraftigt?. Kan det ha att göra med att vi i 20 års tid tagit in
100 000 migranter varje år?

Bostadsbristen och de låga räntorna har medfört att privatpersoner har lånat stora belopp för att ha någonstans att bo.
De låga räntorna har ju gynnat byggandet men räntehöjningarna har nu lett till att branschen har dragit ned på
sin verksamhet. Bostäderna har blivit så dyra att folk inte har råd att bo i/köpa de nybyggda lägenheterna.
Det blir till att tränga ihop sig. Ungdomarna får vänta med att flytta hemifrån.

Hur bostadspolitiken och migrationspolitiken utformas beror till stor del på vilka partier väljarna röstar på.

Dan Nilsson